Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin
Vše pro zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Aktuality

Nová verze normy BRC Food, verze č.8

 

1.8.2018 byla vydána nová verze č.8 normy BRC (Global Standard Food). Audity, které budou probíhat od 1.2.2019, již musí být provedeny podle této verze.

Mezi hlavní změny je možné zařadit:

  • Vytvoření nové kapitoly požadavků, která se zabývá mikrobiologickým monitoringem hygieny výrobního prostředí, povinností nastavit kontrolní limity v tomto prostředí pro patogeny a bakterie způsobující kažení potravin, nápravná opatření, přezkoumání atd.
  • Nové požadavky plánování rozvoje a zlepšování kultury společnosti.

  • Změny v plánování interních auditů

  • Nová kapitola požadavků pro společnosti obchodující s jinými potravinami

  • Doplnění požadavků na CIP čištění

  • Nový požadavek na testování průběžných vah a on-line monitorovacích zařízení

  • Doplnění požadavků na kontrolu obalového materiálu

  • Nová kapitola požadavků pro výrobce PET FOOD

Nová verze č.6.1. a č.7 normy IFS FOOD

V listopadu 2017 byla publikována nová verze normy IFS č. 6.1, která vstoupí v platnost od 1. července 2018. Hlavní změnou je přidání tří nových požadavků, které se týkají falšování potravin a modifikace požadavku na řízení alergenů.

Vydání verze č.7 bylo již poněkolíkáté posunuto a nedojde k němu dříve než koncem roku 2019. Očekává se, že dojde k následujícím změnám:

1. Odpovědnost vrcholového vedení

- Vyšší zaměření na odpovědnost vrcholového vedení

- Posílení interní i externí komunikace v souvislosti s řízením změn a s požadavky zákazníků

- Odpovědnost za udržování platnosti certifikace se přesune na certifikovanou firmu

2. Systém řízení kvality a bezpečnosti potravin

- Zjednodušení požadavků na dokumentaci

- HACCP se více přiblíží dokumentu CODEX Alimentarius

- Zavedení programů nezbytných předpokladů a ovládacích opatření

4. Plánování a proces výroby

- Rozšíření požadavků na obalový materiál (aplikace požaadaavků již v rámci vývoje, ale také během dopravy a v samotném kroku balení)

5. Měření, analýzy, zlepšování

- Vyjasnění termínu nápravné opatření

6. Obrana potravin (Food defence)

- Zjednodušení požadavků, zaměření na operační řízení

Nová verze certifikačního schématu FSSC 22000

Na konci roku 2016 byla vydána nová verze 4.1 certifikačního schématu pro bezpečnost potravin FSSC 22000. 

Všechny certifikované závody musí být auditovány podle verze 4.1 od 1. ledna 2018.

Nejdůležitější změny se týkají následujících oblastí:
 zavedení modulu provádění neohlášených auditů
 zavedení kritických neshod
 implementace požadavků na obranu závodu (Food defence)
 implementace požadavků na prevenci před falšováním potravin
 standardizování auditní zprávy

Neohlášené audity IFS Food. Unannounced IFS audits

 

V únoru 2016 byl jako dovětek k normě IFS vydán dokument „Audit protocol for unannounced audit“ neboli "Postup pro provádění neohlášených auditů". Je doplňkem stávající normy IFS FOOD verze č.6 a je možno jej stáhnout na stránkách www.ifs-certification.com.  Dokument popisuje pravidla pro provádění neohlášených auditů normy IFS FOOD.

Každá certifikovaná společnost má nyní 2 možnosti zvolit si tzv. model ohlášených certifikačních auditů nebo neohlášených certifikačních auditů. V případě zvolení neohlášených auditů bude audit  bez ohlášení provedený v certifikačním okně [ -16 týdnů; + 2 týdny], od tzv. due date, tj. data, kdy byl proveden první certifikační audit. Postup bude stejný jako u ohlášených auditů. Neohlášené audity bude možno provádět od 1.10.2016, od toho data budou pozastaveny tzv., „Food check“ audity, což byl jakýsi předchůdce těchto auditů. 

K neohlášeným auditům je nutno se přihlásit nejpozději 16 týdnů od tzv. „due date“ termínu! Přihlášku je nutno obnovovat každý rok, volbu možno provést i pro úplně první certifikační audit IFS. 

Příklad výpočtu. 1 certifikační audit byl proveden 1.11.2014, due date tedy bude vždy 1.11. v příslušných letech. 2 audit (ohlášený) byl 25.10.2015, původní certifikační okno bylo 6.9.2015 až 15.11.2015. 3 audit (pokud bude neohlášený) musí proběhnout mezi 12.7.2016 a 15.11.2016.

Neohlášený audit musí být provedený v po sobě následujících dnech (není možná pauza mezi prvním a dalšími dny auditu). Auditovaná společnost má možnost si zvolit 10 pracovních dnů, kdy nechce, aby byl audit proveden (dovolená, zákaznický audit atd.). Těchto 10 dnů může být rozděleno do maximálně 3 období. A dále zvolí tzv. neoperační dobu, kdy není možno audit provést (kdy se nevyrábí). 

Nutno uvést kontaktní osobu pro audit. Po příjezdu auditora a krátké revizi dokumentace se začíná auditem výroby, teprve poté následuje úvodní jednání s managementem společnosti. Pokud má auditovaná společnost v rámci rozsahu certifikace více skupin výrobků s rozdílnými HACCP koncepty a pokud během neohlášeného auditu nebude probíhat výroba některé ze skupin těchto výrobků, je nutno provést další rozšiřující audit, který už bude ohlášený. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace